Národní koordinační centrum prevence vážných nemocí

Cílem projektu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstva zdravotnictví České republiky je vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu, nejen onkologických, onemocnění v ČR. V rámci projektu vzniká Národní koordinační centrum složené z Řídící rady a pracovních skupin, které budou navrhovat realizaci pilotních studií a vyhodnocovat jejich dopad a zavede postupy pro monitoring, evaluaci a inovaci jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dojde ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Více o projektu na stránkách ÚZIS ČR a na webu projektu