MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Pracoviště: Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN (U nemocnice 2, 128 08 Praha)

E-mail: krajsova@vfn.cz

Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů a článků pro pacienty publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy, články v Klinické onkologii a Onkologické péči, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a také brožury a články pro pacienty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii

Články na Linkosu