MUDr. Borek Sehnal

Pracoviště: 1. LF UK a FN Na Bulovce, Gynekologicko-porodnická klinika (Budínova 2, 180 81 Praha)

E-mail: boreksehnal@seznam.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů a článků pro pacienty publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy, články v Klinické onkologii a Onkologické péči, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a také brožury a články pro pacienty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii