prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Pracoviště: FN Olomouc, Porodnicko-gynekologická klinika (I. P. Pavlova č. 6, 775 20 Olomouc)

E-mail: radovan.pilka@fnol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů a článků pro pacienty publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy, články v Klinické onkologii a Onkologické péči, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a také brožury a články pro pacienty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii