Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologicka klinika FN a LFUP Olomouc; předseda České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.