Výskyt maligních lymfomů v ČR

Lymfomy nepatří mezi častá onemocnění, tvoří pouhých 6% ze všech nově zjištěných nádorových onemocnění. Hodgkinův lymfom tvoří 1% ze všech nově zjištěných nádorových onemocnění a nehodgkinovy lymfomy přibližně 5%.
Hodgkinův lymfom postihuje více mladé pacienty, častěji muže ve věku od 20 do 30 let, ale nemoc se může rozvinout i u starších pacientů nad 60 let věku.
Ne-Hodgkinovy lymfomy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku, opět častěji u mužů, střední věk při diagnóze je kolem 50 let.

Zdroje:

  1. Vášová Ingrid a kol.: Diagnóza ne-Hodgkinův lymfom. Brno, MU 2002
  2. Šmardová Lenka a kol: Diagnóza Hodgkinova choroba. Brno, MU 2002.