Parma - monitoring bolesti

Projekt PARMA (PAin Relief MAnagement) je zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP společně připravily projekt PARMA (PAin Relief MAnagement) zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Pokud se podaří naplnit všechny cíle projektu, očekáváme, že dojde ke zlepšení kvality a dostupnosti léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů a tím ke zlepšení jejich kvality života.

Podrobný popis projektu
Prezentace projektu představená na Brněnských onkologických dnech 2010

.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.