Projekt Uroweb

Primárním cílem projektu Uroweb.cz je vybudovat centrální a akademicky řízený portál jako nástroj prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit. Dalším cílem je vědecky hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť. Urologický portál je zastřešen spoluprací dvou odborných společností, České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP.

Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť. Vedle informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě nabízí i interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.