Hereditární syndrom nádorů prsu a/nebo ovaria

Geny BRCA1 a BRCA2, AD dědičnost

Asi 80% případů s hereditární dispozicí k nádorům prsu nebo ovaria je způsobeno zárodečnou mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2. Přibližně ve 20% se nezjistí genová příčina a je možné, že se jedná o mutaci v jiném známém genu (v asi 1% se může jednat o gen TP53, asi 3-4x riziko u genu CHEK2) nebo o mutaci v genu dosud neznámém.

Existují rodiny, kde se vyskytují pouze nádory prsu, rodiny pouze s nádory vaječníků a rodiny s kombinací obou nádorů. Pacientky s nádorovou duplicitou karcinomu prsu a ovaria jsou ve většině případů nosičkami zárodečné mutace v genu BRCA1.

Indikace k testování

Familiární výskyt:

 • 3 příbuzní s ca prsu nebo vaječníku v jakémkoliv věku
 • 2 příbuzní s ca prsu nebo vaječníku, alespoň jeden pod 50 let

Sporadický výskyt:

 • Unilaterální nádor prsu nebo vaječníku pod 40 let
 • Bilaterální nádor prsu nebo vaječníku pod 50 let
 • Všichni muži s nádorem prsu
 • Duplicita nádoru prsu a ovaria v jakémkoliv věku
 • Medulární ca prsu/ ER,PR Her2 negat/ do 50 let

Prediktivní testování od 18 let

Celoživotní rizika onemocnění pro nosiče mutace:

BRCA1

 1. 85 % pro nádor prsu
 2. 60 % pro nádor vaječníků.
 3. 4x zvýšené pro nádor kolorekta
 4. 3x vyšší pro nádor prostaty

BRCA2

 1. 85 % pro nádor prsu
 2. 20 % pro nádor vaječníků.
 3. 4x zvýšené pro nádor kolorekta
 4. 2,5x vyšší pro nádor prostaty
 5. 5x vyšší pro nádor žlučníku a žlučových cest
 6. 3,5x pro nádor slinivky
 7. 2,5x pro nádor žaludku
 8. 2,5x pro maligní melanom
 9. 6% riziko pro nádor prsu u muže

Vzhledem k těmto rizikům je nutné u přenašečů mutace začít s cíleným screeningem v časném věku.

Zásady sekundární prevence:

 1. samovyšetřování prsou každý měsíc po skončení menstruace od 20 let
 2. kontroly prsou lékařem každoročně od 20 let
 3. kontroly prsou ultrazvukem ročně od 20, od 25 let po půl roce, magnetická resonance prsů po roce od 25 let, od 35 let kontroly prsou mamograficky každoročně
 4. gynekologické kontroly včetně vaginálního ultrazvuku a markeru CA125 od 20 do 30 let každoročně, později každého půl roku
 5. další vhodná vyšetření – vyšetření okultního krvácení ve stolici od 40 let každoročně, koloskopie, gastroskopie od 45 let po 3 letech, UZ břišních orgánů, kožní kontroly, kontroly prsou u mužů a kontroly prostaty (od 45 let) každoročně
 6. Je vhodné doplnění nádorových markerů CA125, CEA,CA15.3 každoročně

Mezi primární prevenci je nutno počítat preventivní chirurgické zákroky. U žen s výraznou motivací je možné, aby byla provedena preventivní profylaktická mastektomie s rekonstrukcí a preventivní adnexektomie.

Preventivní mastektomie vyžaduje provedení ve specializovaném centru s maximální snahou o odstranění celé prsní žlázy. Podrobné histologické vyšetření obou prsních žláz je nutností. Riziko onemocnění nádorem prsu se odhaduje po zákroku na 1-5 %. Po rekonstrukci je nutné další klinické sledování prsou a uzlin ultrazvukem.

Preventivní adnexektomie je zákrok, který může snížit riziko onemocnění nádorem vaječníků na 1-5 %. V ojedinělých případech může i po ovarektomii dojít k bujení z peritoneálních buněk. Odstranění ovarií je indikováno kolem 35-40 roku věku nejenom v rodinách s výskytem dědičné formy nádorů vaječníků, ale i v rodinách s výskytem nádorů prsu. Odstranění ovarií může permanentně snížit i riziko nádorů prsu.

Vliv podávání antikoncepce v této rizikové skupině je stále studován. Hormonální antikoncepce by mohla snížit riziko nádoru ovaria u disponovaných žen do té doby, než je možné provést jejich chirurgické odstranění, tj. do asi 40. roku věku.

Podáváním některých léků je možné snížit riziko onemocnění nádorem prsu. Tamoxifen může být podáván v prevenci nádorů prsu ženám s mutací v genu BRCA2, které mají většinou nádory prsu s pozitivními receptory. Větší procento nádorů prsu u nosiček BRCA1 mutace je ER, PR a Her2 negativní.

Informace o stránce