Paliativní a terminální péče

Jedním z úkolů Národního onkologického programu České repuliky je zajistit ukotvení a stabilitu zařízení pro paliativní a terminální péči. Podpořit rozvoj domácí péče. Sledovat stav kvality života a léčby bolesti nemocných s pokročilými zhoubnými nádory. Česká onkologická společnost úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny a dalšími odbornými aktivitami, které mají za cíl zlepšit kvalitu života terminálně nemocných. Směrem k onkologickým pacientům a jejich blízkým nabízí ČOS na svých stránkách také informace o paliativní medicíně, hospicích, léčbě bolesti a poskytuje psychoonkologickou pomoc.

Aktuálně:

Prague charter - Pražská charta - Výzva vládám, aby se zasadily o dostupnost paliativní péče ve svých zemích, která vznikla u příležitosti Evropského kongresu paliativní péče.

Vzdělávací akce ČSPM ČLS JEP:

  • Certifikované kurzy nástavbové specializace Paliativní medicína dle zákona č. 95/2004 Sb. pro lékaře jsou pořádány Institutem paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Jsou otevřeny i lékařům, kteří nechtějí přímo atestovat v tomto oboru, ale zajímají se o problematiku paliativní medicíny.
  • Více informací o kurzech: v kongresovém kalendáři na Linkos (v typu akce zvolte možnost Kurzy a semináře) a na www.paliativnimedicina.cz