Prevence a skríning

Onkologická prevence je jedním z bodů Národního onkologického programu České republiky. Česká onkologická společnost podporuje rozvoj onkologických screeningových programů a zajišťuje přímý a stálý přístup pacientů k informacím o prevenci onkologických onemocnění. 

Onkologická prevence znamená předvídání a předcházení nežádoucím událostem, souvisejícím se vznikem a progresí zhoubných nádorů. Preventivní doktrína pro boj se zhoubnými nádory musí být komplexní a dotýkat se nejen vzniku a časného záchytu zhoubných nádorů, ale také důsledků progrese a léčby nádorového onemocnění.