Primární péče

V aktualizovaném Národním onkologickém programu (duben 2013) je důraznější akcentace na zlepšení časné diagnostiky zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s lékaři prvního kontaktu. Role praktických lékařů je nezastupitelná nejen v oblasti včasného zachycení nádoru, ale také v systému péče o onkologického pacienta. Proto se Česká onkologická společnost snaží oslovoval praktické lékaře. Jedním z nejvýznamnějších počinů v tomto směru je celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře, který pod názvem  "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" organizuje Sekce preventivní onkologie ČOS ve spolupráci s Brněnskými onkologickými dny. Od roku 2013 je také tento seminář natáčen a přednášky jsou dostupné i praktickým lékařům, kteří nemohli do Brna přijet.

  • BOD 2016 (29.4.2016) průřez onkologických témat, se kterými se praktický lékař ve své ambulanci může setkat
  • BOD 2015 (10.4.2015) seminář byl zaměřen na výchovou k prevenci nádorového onemocnění a péči o onkologického pacienta
  • BOD 2014 (25.4.2014) seminář byl zaměřen především na péči o onkologického pacienta a zvládání toxicity léčby
  • BOD 2013 (19.4.2013) seminář byl zaměřen především na primární prevenci a včasnou detekci zhoubných nádorů.

 

Přehled všech přednášek dle tématu Onkologická abeceda pro praktické lékaře

 

Doporučené postupy. Primární prevence onkologických onemocnění