Specializovaná část ve struktuře onkocenter

Specializovanou část ve struktuře onkocenter představují již řadu let dvě pediatrickoonkologické skupiny (POS) v Praze a Brně a šest hematoonkologických skupin (HOS), pracovišť provádějících allogenní transplantace krvetvorných buněk, v Plzni, v Praze, v Hradci Králové, Brně a Olomouci. Tato pracoviště jsou v procesu budování sítě onkologických pracovišť v ČR potvrzeny garancemi v součinnosti s vedením Pediatrické sekce a České hematologické společnosti.

 

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.