Deklarace spoluúčasti praktických lékařů

Deklarace spoluúčasti praktických lékařů na plnění Národního onkologického programu veřejně vyvěšená v čekárně či ordinaci

Naše organizace přispívá k boji s rakovinou

při plnění Národního onkologického programu záchytem zhoubných nádorových onemocnění v časných stádiích, kdy jsou zhoubné nádory vyléčitelné, a prevencí jejich vzniku


proto nabízíme, poskytujeme, zprostředkujeme:  1. konzultace individuálního rizika vzniku zhoubných nádorů v souvislosti s jejich výskytem u příbuzných, při zvýšeném riziku pak vyšetření specializovaným onkogenetikem

  2. informaci o individuální míře rizika vzniku jednotlivých typů zhoubných nádorů ve vztahu k pohlaví a aktuálnímu věku s doporučením vhodných preventivních vyšetření

  3. preventivní vyšetření v rozsahu hrazeném podle platné vyhlášky zdravotní pojišťovnou nebo v nadstandardním rozsahu, přiměřeném věku zájemce, jako zvlášť placenou službu

  4. informaci a od příslušného věku i přístup do screeningových programů pro časný záchyt nádorů prsu, nádorů hrdla děložního a nádorů tlustého střeva a konečníku

  5. přímý kontakt a doporučení na specializovaná pracoviště pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v případě zjištěného nádoru nebo podezření na nádor

  6. napojení na onkologické informační centrum, které poskytuje rady a informace o diagnostice, léčbě a prevenci nádorů i kontaktech na specialisty, a to telefonicky, elektronickou poštou nebo v přímém osobním kontaktu

  7. kontakt na poradnu pro odvykání kouření a poradnu pro zdravou výživu a redukci nadváhy

Podpis a razítko lékaře

Verze pro tisk