Evropská iniciativa Action Against Cancer zahajuje

  • 27. 6. 2009

Evropská iniciativa Action Against Cancer zahajuje

Včerejším přijetímCommunication on Action Against Cancer: European Partnership Evropská komise ustavila dlouho očekávanou‘European Partnership on Action Against Cancer’ pro roky 2009-2013.
Je to poprvé, kdy Evropská komise shromáždila zájmové skupiny specificky pro jednotlivá témata na evropské úrovni. Iniciativa byla oznámena EU komisařem pro zdraví Androulla Vassiliou na tiskové konferenci v Bruselu.

Prioritní oblasti:
(1) Podpora zdraví a časná detekce rakoviny
Určení klíčových rizikových faktorů: životní styl, povolání, prostředí; Zavádění evidence-based skriningů, dosažení uplného pokrytí populace (skrining rakoviny prsu, dělohy, kolorekta) v souladu s Council Recommendation on cancer screening (2003) do roku 2013.
(2) Identifikace a šíření osvědčených metod v oblasti zdravotnické péče související s rakovinou
Propagace integrované péče, multidisciplinárních týmů a zkoumání příležitostí poskytovaných hodnocením zdravotnických technologií a European Reference Networks (např. vzácné nádory); Řešení nestejné rakovinné mortality podléhající, např. rozvojem standardů k dosažení nejlepších postupů.
(3) Kooperace a koordinace výzkumu rakoviny
Koordinovaný výzkum rakoviny, redukce fragmentace a zabránění duplikaci; Další zlepšování regulačních podmínek klinického výzkumu v EU.
(4) Zdravotnické informace a data / benchmarking
Zajištění komplexních, přesných, porovnatelných dat (např.incidence, přežití, mortalita) od všech členských států do roku 2013; Umožnení transnacionálních srovnání, která napomohou zlepšení národních rakovinových politik.

Související informace a dokumenty:

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.