Návrh doporučení Rady o nekuřáckém prostředí

  • 11. 7. 2009

Návrh doporučení Rady o nekuřáckém prostředí

Komise v tomto návrhu doporučuje, aby členské státy zajistily ochranu před expozicí tabákovému kouři na pracovištích, vnitřních veřejných místech a ve veřejné dopravě v souladu sčlánkem 8 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku. Dále se doporučuje vytvářet programy na ochranu před tabákovým kouřem, zřídit vnitrostátní kontaktní místa pro kontrolu tabáku, které mají sloužit k výměně informací s ostatními členskými státy. Evropská rada vyzývá Evropskou komisi, aby podávala zprávy o provádění, fungování a dopadech navržených opatření na základě informací poskytnutých členskými státy.

Související informace a dokumenty:

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.