Návrh doporučení Rady o nekuřáckém prostředí

  • 11. 7. 2009

Návrh doporučení Rady o nekuřáckém prostředí

Komise v tomto návrhu doporučuje, aby členské státy zajistily ochranu před expozicí tabákovému kouři na pracovištích, vnitřních veřejných místech a ve veřejné dopravě v souladu sčlánkem 8 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku. Dále se doporučuje vytvářet programy na ochranu před tabákovým kouřem, zřídit vnitrostátní kontaktní místa pro kontrolu tabáku, které mají sloužit k výměně informací s ostatními členskými státy. Evropská rada vyzývá Evropskou komisi, aby podávala zprávy o provádění, fungování a dopadech navržených opatření na základě informací poskytnutých členskými státy.

Související informace a dokumenty: