Oficiální zpráva EK k onkologickému skríningu v EU

  • 9. 1. 2009

Oficiální zpráva EK k onkologickému skríningu v EU

Evropská komise publikovala závěrečnou zprávu o implementaci Council Recommendation on Cancer Screening z roku 2003. Zpráva Komise je komprimovaná verze předběžné zprávy z června 2008. Zatímco předběžná zpráva uváděla podrobná data z jednotlivých zemí, tato závěrečná zpráva se více věnuje celkovému hodnocení skríningu v členských státech EU.

Související informace a dokumenty: