Výchozí setkání Řídící komise evropského partnerství v boji proti rakovině a Pracovní skupiny pro národní onkologické programy

  • 8. 12. 2010

Výchozí setkání Řídící komise evropského partnerství v boji proti rakovině a Pracovní skupiny pro národní onkologické programy

8. prosince 2010 dopoledne se uskutečnilo výchozí setkání Steering Committee of the European Partnership for Action Against Cancer. Cílem setkání byla prezentace celkové struktury Společného evropského postupu proti rakovině(EPAAC) a role hlavních projektů. Mezi klíčové aktivity patří: screening a včasná diagnóza, prevence, zdravotní péče, výzkum, informace a onkologická politika. Odpoledne se uskutečnilo setkáníWorking Group on national cancer plans, jehož hlavním tématem byla diskuze o tom, jak v rámci jednotlivých členských států dosahovat klíčových cílů EPAAC.

Související informace a dokumenty: