Vydání směrnice pro zajištění kvality screeningu a diagnózy kolorektálního karcinomu

  • 3. 2. 2011

Vydání směrnice pro zajištění kvality screeningu a diagnózy kolorektálního karcinomu

Evropská komise publikuje první vydání European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis

Související informace a dokumenty: