Výzkumná témata Iniciativy inovativních léčiv - druhá výzva k předkládání návrhů

  • 11. 10. 2009

Výzkumná témata Iniciativy inovativních léčiv - druhá výzva k předkládání návrhů

14. září 2009 vyhlásila Innovative Medicines Initiative (IMI) výzkumná témata pro druhou výzvu k předkládání návrhů na podporu ve výzkumu a vývoji nových léků na léčbu rakoviny, inflamatorních a infekčních onemocnění. Následujících devět témat je považováno za prioritní: imaging biomarkerů (vývoj léků proti rakovině), nové nástroje ke zlepšení účinnosti léků, molekulární biomarkery (zintenzivnění léčby rakoviny), bakteriální diagnóza, imunitní mechanismy, imunitní onemocnění, modelování lék/onemocnění, otevřený farmakologický prostor a elektronické zdravotní záznamy.

Související informace a dokumenty: