Zpráva o provádění doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny v ČJ

  • 30. 1. 2009

Zpráva o provádění doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny v ČJ

ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o Provádění doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES). Zachycuje výsledky čtyřletého monitorování, do kterého se zapojila většina z členských států.

Zpráva ve svých závěrech uvádí, že i přes značné úsilí se EU celkově stále nachází pouze přibližně v polovině cesty provádění daného doporučení. Screening pokrývá ve skutečnosti o něco méně než polovinu populace, které by se měl podle doporučení týkat, a v rámci screeningových programů, které splňují ustanovení doporučení, je prováděna méně než polovina těchto vyšetření.

V roce 2009 Komise zamýšlí zahájit partnerství pro boj proti rakovině. Záměrem tohoto partnerství je zavést na úrovni celé EU závazky ke konkrétním činnostem, jejichž cílem bude prevence a kontrola rakoviny.

Související informace a dokumenty:

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.