Přestavba Linkos.cz - 5 minutový dotazník pro odborníky

29. 5. 2017

Linkos.cz oslaví letos na podzim plnoletost. K narozeninám chystáme novou podobu webu. Dovolujeme si požádat členy ČOS i další odborníky o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém se ptáme na vaše přání, potřeby a požadavky na nový Linkos. Děkujeme!  

Jde nejen o bezpodmínečně nutnou aktualizaci softwaru, ale především o přizpůsobení webu současným potřebám lékařů, sester a celému multidisciplinárnímu týmu, stejně jako potřebám onkologických pacientů a jejich blízkým a také široké veřejnosti.

Linkos.cz zaznamenává na milión návštěv ročně. Díky současným analytickým nástrojům máme celkem jasná data o tom, o co je velký zájem, o co menší, kde se návštěvníci webu neorientují a co hledají marně. Těmto informacím přestavbu přizpůsobíme.

Statistická data jsou důležitá, ale neprozradí nám vše. Chceme více poznat potřeby konkrétních uživatelů webu, tedy Vás. Proto v tomto dotazníku dáváme prostor odborné části uživatelů webu, členům ČOS, aby vyjádřili svá přání, potřeby a požadavky na nový Linkos.

Prosíme tedy o Vaše odpovědi. Otázky jsou založené nejen na datech o návštěvnosti, ale i na ohlasech a přáních, která přicházejí. Ojedinělá individuální přání splnit nedokážeme, ale přání většiny se určitě budeme snažit přizpůsobit.

Děkujeme!

5 minutový dotazník pro odborníky na téma Linkos

 

Odkaz