Podpora ČOS a Linkos

Česká onkologická společnost děkuje všem subjektům, které se rozhodnou finančně podpořit Českou onkologickou společnost v jejím úsilí o snižování incidence a mortality nádorových onemocnění. Poděkování patří i těm, kteří svou podporu směřují na portál Linkos a pomáhají tak zvýšené informovanosti obyvatelstva o zhoubných nádorech, jejich prevenci, včasnému odhalení, diagnostice a léčbě.
V případě daru je žádoucí sepsání darovací smlouvy, vzory najdete níže.

Darovací konto České onkologické společnosti ČLS JEP:

Bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 500 617 613/0300  
variabilní symbol společnosti: 200 30 Darovací smlouva pro ČOS obecně
zvláštní variabilní symbol Linkos: 503 001

Podpořte nový Linkos

Darovací smlouva mířená na Linkos.cz

variabilní symbol Fondu pro vědu, vzdělávání a propagaci:  503 002

Podpořte činnost Fondu ČOS pro vědu, vzdělávání a propagaci

Darovací smlouva pro Fond 

Sponzorství ČOS a Linkos 2017

 

Za podporu Linkos v roce 2017 děkujeme:

 

 

Za poskytnuté služby a vstřícnost děkujeme:

Newton

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.