Pracovní skupiny ČOS

Pracovní skupiny nejsou organizačními sekcemi České onkologické společnosti, ale velmi úzce s ČOS spolupracují. Většinou působí v rámci mezioborové spolupráce pod gescí více odborných společností.

 • Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG (2006)

  Onkogenetická pracovní skupina pracuje pod záštitou ČOS a také Společnosti lékařské genetiky. Skupina je zaměřena na genetické testování onkologických pacientů, vytváří doporučení pro postupy.  

 • Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory (2008)

  Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory navazuje na činnost Karcinoidové skupiny. Skupina sdružuje lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou nebo výzkumem neuroendokrinních nádorů.

 • Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS (2010)

  Cílem skupiny je zlepšit stav výživy onkologických pacientů. Skupina vytváří a implementuje diagnosticko terapeutická vodítka, pracuje na vytvoření lokální klinické evidence a zajištění nutriční péče. 

 • Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z.s. (2017)

  Cílem skupiny je i formálně propojit odborníky, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, poskytnout jim platformu, která by dala prostor k intenzivnější mezioborové výměně názorů, a reprezentovala vzhledem k veřejnosti i k zahraničním organizacím.