Výbor ČOS

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2015 a jeho funkční odbobí skončí v roce 2019. Předkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Výbor se schází každý měsíc s výjimkou letních prázdnin na zasedání, které probíhá střídavě ve všech komplexních onkologických centrech. Zápis z výboru je vystaven na Linkos a rozeslán členům většinou do týdne.

Chcete-li požádat o záštitu výboru nad vámi pořádanou akcí, vypňte online formulář. Vaše žádost bude projednána na nejbližším zasedání. 

Termíny zasedání výboru najdete v kalendáři ČOS.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.