Výbor ČOS

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2015 a jeho funkční odbobí skončí v roce 2019. Předkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Výbor se schází každý měsíc s výjimkou letních prázdnin na zasedání, které probíhá střídavě ve všech komplexních onkologických centrech. Zápis z výboru je vystaven na Linkos a rozeslán členům většinou do týdne.

Chcete-li požádat o záštitu výboru nad vámi pořádanou akcí, vypňte online formulář. Vaše žádost bude projednána na nejbližším zasedání. 

Termíny zasedání výboru najdete v kalendáři ČOS.