Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

S mohutný průnikem molekulární medicíny do klinické onkologie roste i potřeba vyšší vzdělanosti a interdisciplinární spolupráce v rámci teoretických, preklinických i klinických oborů. Sekce diagnostické a prediktivní onkologie Vychází zejména z každodenní potřeby klinických onkologů a rovněž z výzkumného zaměření předních onkologických center v České Republice. Sekce byla založena při ČOS ČLS JEP s ohledem na klinické dopady nových molekulárních prediktorů a také s vědomím, že pouze marker aplikovaný do klinické praxe má opravdovou prognostickou či prediktivní sílu.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.