Sekce mladých onkologů

Založení Sekce mladých onkologů bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 15. října 2013 v Plzni.

Sekce vzniká z důvodu potřeby cílené komunikace s lékaři ve věku do 45 let nebo v přípravě na jakoukoliv následnou zkoušku osob aktivně činných v oblasti klinické nebo radiační onkologie.

Členové sekce souhlasí se zasíláním informací určených pro tuto věkově definovanou skupinu – nejčastěji se jedná o nabídky vzdělávacích aktivit doma i v zahraničí, např. pozvánek na setkání Klubu mladých onkologů, nabídek účasti na odborných stážích či grantech, výměnných pobytech nebo konferencích, účasti v průzkumech apod.

Pozn.: pro účast na akcích zajišťovaných ESMO je nutno stát se rovněž členem této organizace s registračním ročním poplatkem ve výši 25€, který navíc obsahuje řadu dalších členských výhod.