Sekce nádorů hlavy a krku

Cíle sekce

 • Spolupráce s dalšími obory, které se podílejí na diagnostické a léčbě nádorů hlavy a krku – otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stomatologie a stomatochirurgie, patologie, nutriční péče, paliativní medicína atd.
 • Společně s Onkologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku spolupráce se mezinárodními odbornými společnostmi - International Federation of Head and Neck Oncologic Societies a European Head and Neck Society
 • Příprava léčebných doporučení pro nádory hlavy a krku
 • Edukační a výzkumné aktivity
 • Spolupráce na preventivních a osvětových programech

Výbor sekce:

 • Předseda: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 • Místopředseda: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
 • Čestný předseda: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

členové výboru sekce:

 • MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
 • MUDr. Renata Červená 
 • MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. 
 • Doc. MUDr. Pavel Smilek, CSc.
 • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat, v nově vzniklé, sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Aleně Koutské a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Adresář členů sekce