Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky

Hlavním strategickým cílem sekce je vybudovat jednotnou základnu informatické, analytické a prezentační podpory, která bude rovnocenně dostupná všem onkologickým pracovištím ČR. Činnost sekce posílí všechny aktivity a projekty, které s informatikou a analýzou dat úzce souvisí, od zpracování epidemiologických dat, přes klinické studie a výzkumné registry až po projekty související s elektronickou dokumentací pacienta a analýzou reálných dat klinických pracovišť. Sekce rovněž přispěje k posílení mezioborového výzkumu environmentálních rizik ve vztahu k onkologickým onemocněním.

Sekce je rozhodnutím výboru ČOS z 3.3.215 nyní transformována na sekci Národního onkologického registru.

Predikci incidence a prevalence a další informace o sledování a predikci dat v onkologii na najdete v části Naplňování onkologického programu ČR