Sekce preventivní onkologie

Založení sekce bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 19. června 2012. Výsledky voleb do vedení sekce byly oznámeny v listopadu 2012.

Idea vzniku této sekce vychází z Národního onkologického programu.

V ČR onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorového onemocnění každý třetí občan, každý čtvrtý na rakovinu zemře. Veřejnost je nutné systematicky, srozumitelně a pravdivě informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, nýbrž pouze systematická primární a sekundární onkologická prevence.

Informace o sekci, jejich cílech a oblastech zájmu.

Sekce je dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí a kteří převezmou koordinaci onkopreventivních aktivit. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností.

Platforma má sdružovat lékaře prvního kontaktu, specialisty (gastroenterology, gynekology, dermatology, pneumology, mamology, urology, onkology….), sestry, nelékařské obory, vědce, studenty LF, biostatistiky a další odborníky, kteří se zabývají prevencí.

Aktuálně:
  • Na Brněnských onkologických dnech 2016 zorganizovala sekce odpovědi na otázky veřejnosti o prevenci. Takto vzniklá videa najdete v části pro pacienty
  • 4. ročník edukačního sympózia pro praktické lékaře, který proběhl v rámci BOD dne 29. dubna 2016,  byl natočen, přednášky si můžete poslechnout v části Primární péče