Sekce pro endokrinní nádory

Založení Sekce pro endokrinní nádory bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 17. června v Hradci Králové.

Vznik sekce organizuje prof. Melichar.

Sekce pro endokrinní nádory má sdružovat multidisciplinární odborníky zabývající se problematikou nádorů štítné žlázy a nadledvin. 

Sekce se formuje 

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat, v nově vzniklé, sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Caskové a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Adresář zájemců o práci v sekci