Sekce pro nádory prsu

Založení Sekce pro nádory prsu bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 17. června v Hradci Králové.

Vznik sekce organizuje prim. Petráková.

Připomínáme členům České onkologické společnosti a dalším zájemcům, že mají možnost přihlásit se do Sekce pro nádory prsu ČOS ČLS JEP, která byla založena v loňském roce. Zasedání zakládající schůze této sekce proběhne při příležitosti nadcházejících Brněnských onkologických dnů, a to dne 10.4.2015 od 15.15 hod. Pokud se chcete zakládající schůze zúčastnit, přihlášku do sekce zašlete nejpozději do 27.3.2015 paní Caskové a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP a název sekce. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle návodu v části "Přihláška".

Sekce se formuje 

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat, v nově vzniklé, sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Caskové a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Adresář zájemců o práci v sekci

Aktuálně: