Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů a knih, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na onkologickou genetiku

Birth Defects Research. Part B, Developmental and reproductive toxicology
archiv online Vol.68 2003- Navazuje na Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis 1980-Suppl 1,2/2003(0270-3211)
Vydavatel: John Wiley & Sons
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1542-9733
ISSN (el.): 1542-9741
Clinical Epigenetics
Open access recenzovaný oficiální časopis Clinical Epigenetics Society, který zahrnuje všechny aspekty epigenetických principů a mechanismů ve vztahu k lidským onemocněním, jejich diagnostice a terapii.
Vydavatel: Biomed Central
Periodicita: Různé
ISSN (el.): 1868-7083
Genes, Chromosomes and Cancer
online archiv Vol.1 1989-, online verze 2000-
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Periodicita: 1989-6x, 1992 8x, 1993- 12x za rok
ISSN: 1045-2257
ISSN (el.): 1098-2264
Hereditary Cancer in Clinical Practice
Official journal of the International Hereditary Cancer Center, Pomeranian Medical University, elektronický časopis
Vydavatel: BioMed Central Ltd, London
Periodicita: 4x
ISSN (el.): 1731-2302
Molecular Oncology
Elsevier vydává pro Federation of European Biochemical Societies
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: různé
ISSN: 1574-7891
ISSN (el.): 1878-0261
Oncogenesis
online archiv Vol.1, 2012-
Vydavatel: Nature Publishing Group
Periodicita: 11x
ISSN: 2157-9024

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky a články

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Knihy

Molekulární genetika v onkologii
První komplexně pojatá monografie na toto téma u nás podává aktuální přehled možností molekulárně genetických vyšetření v oboru onkologie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta - Medical services
Rok: 2014
Stránky: 183
ISBN: 978-80-204-3236-0
Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
Rok: 2005
Stránky: 95
ISBN: 8021036826
Molekulární genetika karcinomu prostaty
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2002
Stránky: 191
ISBN: 8072621858

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Tuzemská konferenční abstrakta

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání