Naplánovaná vysílání

Ptejte se na prevenci rakoviny (a nejen na ni)

Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti i další odborníci na onkologickou prevenci pro Vás připravuje sérii živých povídání o prevenci rakoviny. Každou první středu v měsíci v 15 hodin se můžete ptát na všechno, co Vás zajímá k vyhlášenému tématu. Stačí první středu v měsíci v 15 hodin zasednout ke svému počítači, tabletu nebo vzít do ruky chytrý telefon a můžete se ptát a poslouchat odpovědi.

Každou první středu v měsíci: v poledne zkouška sirén, ve tři živé vysílání o prevenci zhoubných nádorů

Program vysílání

měsíc

téma

přednášející

datum

čas

leden Výživa a životní styl jako prevence nádorového onemocnění (přenos proběhl, k dispozici je záznam) Mgr. Svatava Bischofová, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity 3.1. 2018 15:00
únor Psychika a imunitní systém z pohledu prevence nádorového onemocnění (přenos proběhl, připravujeme záznam) PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Katedra psychologie Univerzity Karlovy 7.2. 2018  15:00
březen Prevence urologických nádorů a jejich včasné odhalení MUDr. Michaela Matoušková, Urocentrum Praha 7.3. 2018 15:00
duben Prevence a léčba závislosti na tabáku prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1.LF UK a VFN Praha 4.4. 2018 15:00
květen téma bude upřesněno bude upřesněno 2.5. 2018  15:00
červen téma bude upřesněno bude upřesněno 6.6. 2018  15:00 
září  Pohybové aktivity jako prevence rakoviny Mgr. Vyhlídal, Katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, 5.9. 2018 15:00
říjen Měsíc prevence karcinomu prsu - včasné odhalení MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., Breast Unit Prague 3.10.2018 15:00 
listopad Česká onkologická společnost a onkologická prevence Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 7.11. 2018 15:00

Další plánovaná témata

  • Alkohol  a nádorové riziko
  • Prevence nádoru děložního čípku 
  • Prevence kolorektálního karcinomu
  • Spánek jako prevence rakoviny
  • Výživa jako podmínka úspěšné léčby
  • Prevence karcinomu plic
  • Dědičnost zhoubných  nádorů  
  • Alternativní, komplementární a integrativní medicína z pohledu onkologa