Naplánovaná vysílání

Ptejte se na prevenci rakoviny (a nejen na ni)

Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti i další odborníci na onkologickou prevenci pro Vás připravuje sérii živých povídání o prevenci rakoviny. Každou první středu v měsíci v 15 hodin se můžete ptát na všechno, co Vás zajímá k vyhlášenému tématu. Stačí první středu v měsíci v 15 hodin zasednout ke svému počítači, tabletu nebo vzít do ruky chytrý telefon a můžete se ptát a poslouchat odpovědi.

Každou první středu v měsíci: v poledne zkouška sirén, ve tři živé vysílání o prevenci zhoubných nádorů

Program vysílání

měsíc

téma

přednášející

datum

čas

leden Výživa a životní styl jako prevence nádorového onemocnění (přenos proběhl, k dispozici je záznam) Mgr. Svatava Bischofová, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity 3.1. 2018 15:00
únor Psychika a imunitní systém z pohledu prevence nádorového onemocnění (přenos proběhl, k dispozici je záznam) PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Katedra psychologie Univerzity Karlovy 7.2. 2018  15:00
březen Prevence urologických nádorů a jejich včasné odhalení (přenos proběhl, k dispozici je záznam) MUDr. Michaela Matoušková, Urocentrum Praha 7.3. 2018 15:00
duben Prevence a léčba závislosti na tabáku (přenos proběhl, k dispozici je záznam)  prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1.LF UK a VFN Praha 4.4. 2018 15:00
květen Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby (přenos proběhl, k dispozici záznam)  MUDr. Viktor Maňásek, 
Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín; předseda Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS
2.5. 2018  15:00
červen Prevence onkologických komplikací podpůrnou léčbou a péčí (přenos proběhl, k dispozici záznam) Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň; předseda Sekce podpůrné léčby ČOS 6.6. 2018  15:00 
červenec a srpen - letní přestávka    
září  Prevence a včasné odhalení karcinomu prsu (přenos proběhl, k dispozici je záznam) MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., Breast Unit Prague 5.9. 2018 15:00
říjen Přenos z Olomouce byl z technických důvodů zrušen   3.10.2018 15:00 
listopad Schopnost vyjádřit emoce pomáhá“ z Cyklu #MysliProtiRakovine (přenos proběhl, k dispozici záznam) PhDr., Ing. Martin Pospíchal a MUDr. Petra Steyerová 7.11. 2018 13:00
prosinec Pohybové aktivity jako prevence rakoviny a pohyb během onkologické léčby (možnost klást dotazy je otevřena) Mgr. Tomáš Vyhlídal, Katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci 5.12. 2018 15:00

Živé přenosy na Linkos probíhají nyní i v rámci projektu #MysliProtiRakovine (7.11., 12.12. a leden-březen 2019)

Další plánovaná témata

  • Organizace onkologické prevence a péče o onkologického pacienta (Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA)
  • Nádory u dospívajících
  • Dlouhodobé sledování vyléčených dětských pacientů
  • Alternativní, komplementární a integrativní medicína z pohledu onkologa
  • Alkohol  a nádorové riziko
  • Prevence nádoru děložního čípku 
  • Prevence kolorektálního karcinomu
  • Spánek jako prevence rakoviny
  • Prevence karcinomu plic
  • Dědičnost zhoubných  nádorů