Ptejte se živě na psychiku z pohledu prevence nádorového onemocnění 7.2. 2018 v 15 hodin

Ptejte se živě na psychiku z pohledu prevence nádorového onemocnění 7.2. 2018 v 15 hodin

"Ve zdravém těle zdravý duch" jak říká staré přísloví. Platí to ovšem i naopak, tedy "veselá mysl, půl zdraví". Výzkumné studie poslední desetiletí ukazují, že mysl a tělo jsou propojeni více, že jsme si kdy mysleli. Zdá se, že pokud dokážeme dobře zvládat každodenní stresy a životní těžkosti, našemu tělu se bude fungovat lépe. Starat se o svou mysl, je stejně tak důležité jako se staráme o své tělo. Pokud vás téma zajímá, těšíme se 7. února 2018 od 15:00.

Pokračuje naše série živých přenosů, ve kterých každou první středu v měsíci členové Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti a další odborníci na onkologickou prevenci odpovídají živě na dotazy veřejnosti o prevenci a včasném odhalení rakoviny.  

První únorová středa bude věnována vlivu každodenních stresů a životních těžkostí na naše tělo. Na vaše otázky bude odpovídat PhDr., Ing. Martin Pospíchal. Nalaďte si Linkos ve středu 7. února v 15 hodin, ptát se můžete na všechno, co souvisí se stresem, schopností jeho zvládání a vlivem na naše zdraví.    

Své otázky můžete vkládat již nyní na stránce přenosu

PhDr., Ing. Martin Pospíchal je aktivním členem výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti. Jeho činnost se soustřeďuje na pomoc klientů po prodělaném onkologickém onemocnění, a to se zvládáním prožívaných životních těžkostí, s cílem zlepšit způsoby, jak těmto situacím přistupují. Pan doktor je aktivním členem mezinárodní psychoneuroimunologické společnosti, kde se věnuje výzkumu vztahu mezi stresem, strategiemi jeho zvládání a vlivem na zdraví člověka, resp. na fungování jeho imunitního systému.
V rámci mezinárodní psychoonkologické společnosti IPOS se jeho výzkumná činnost zaměřuje na vazbu mezi přístupem k životním těžkostem, stresům a možné progresi (či utlumení) onkologického onemocnění. PhDr., Ing. Martin Pospíchal je také lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově, katedře psychologie.

Podívejte se na Rozvrh živého vysílání o prevenci a časném záchytu rakoviny