Databáze onkologických knih

Zde najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše vložit autora nebo část názvu knihy.  Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 266 zrušit všechny filtry
Nádory hlavy a krku. Přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žlaz a kůže
Kolektiv převážně brněnských autorů připravil pod vedením editorů prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. a doc. MUDr. Pavla Smilka, Ph.D. monografii, která si klade za cíl vystihnout problematiku zhoubných nádorů hlavy a krku. Autoři usilovali o to, aby onkologie hlavy a krku byla podána komplexně, do dostatečné hloubky a přesto přehledně tak, aby byla k dispozici rychlá informace jak pro začínajícího lékaře, tak pro zkušené odborníky onkologie, ORL i lékaře hraničních oborů.Dílo je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékařů Masarykova onkologického ústavu, brněnské Kliniky otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Kliniky Plastické a estetické chirurgie, Středoevropského technologického institutu (CEITEC) a dalších brněnských pracovišť.
Rok: 2016
Stránky: 261
ISBN: 978-80-204-3743-3
Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů
Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2016
Stránky: 592
ISBN: 978-80-204-3944-4
Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů
Kniha je určena především pro lékaře v oboru onkologie a hematoonkologie.
Autoři: Samuel Vokurka
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2016
Stránky: 225
ISBN: 978-80-88129-13-4
Geriatrická onkologie
Kniha má sloužit jako zdroj komplexních informací o starším nemocném s onkologickým onemocněním. Je určena nejen onkologům, ale také neonkologicky zaměřeným specialistům a praktickým lékařům.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2015
Stránky: 440
ISBN: 978-80-204-3738-9
Klinická nefrologie
Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 560
ISBN: 978-80-247-4367-7
Koloskopie
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 320
ISBN: 978-80-247-5284-6
Lékařská etika
Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky. Ve své práci autor vychází z mnohaletého studia filozofických východisek stojících v základu zdravotnické etiky i jejich praktických aplikací, v neposlední řadě též ze svých letitých zkušeností lékaře a univerzitního učitele.
Autoři: Jiří Šimek
Místo: Praha
Rok: 2015
Stránky: 224
ISBN: 978-80-247-5306-5
Novinky v digestivni endoskopii
Digestivní endoskopie je fascinující disciplína svým rozsahem, stálou technickou i klinickou evolucí a dopadem u společensky nejzávažnějších gastroenterologických onemocnění.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 256
ISBN: 978-80-247-5283-9
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu.
Autoři: Radka Bužgová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 168
ISBN: 978-80-247-5402-4
Pohybové aktivity v dětské onkologii
Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Powerprint
Rok: 2015
Stránky: 191
ISBN: 8087994159
Primární řasinky
První monografie na téma primárních řasinek v naší literatuře je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí.
Autoři: Josef Dvořák
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2015
Stránky: 160
ISBN: 9788020437303
VLÁDKYNĚ VŠECH NEMOCÍ. Příběh rakoviny
Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce. Výsledkem je úžasně poutavá kronika nemoci, s níž lidé žijí a umírají více než pět tisíc let. Životopis rakoviny začíná prvními doloženými zmínkami ve starověku, graduje epochální bitvou ve dvacátém století, kdy se lidé snažili nemoc vyléčit, ovládnout a porazit, a zatím končí radikálně novým pochopením její podstaty.
Místo: Brno
Nakladatelství: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rok: 2015
Stránky: 580
ISBN: 9788021077614
Vzácné nádory v onkologii
Kniha byla vyhodnocena výborem ČOS jako nejlepší knižní publikace roku 2015. Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje aktuální pohled na vzácná onkologická onemocnění, s nimiž se lékaři mohou ve své praxi setkat. Vzácné nádory představují jednu pětinu všech zhoubných nádorů. Celá polovina nemocných však na diagnózu vzácného zhoubného nádoru umírá. Symptomy vzácných nádorů jsou obdobné jako u nádorů častých. Je však nesmírně důležité věnovat pozornost odlišnostem, aby byla zajištěna časnější diagnostika a tím i vyšší úspěšnost léčby pacientů se vzácnými nádory.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2015
Stránky: 335
ISBN: 978-80-204-3658-0
Anna a Anička - knížka pro děti
O životě na začátku a na konci.
Místo: Praha
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2014
Stránky: 48
Diagnostická radiologie. Neuroradiologie
Kniha (s téměř 1700 obrázky) je zaměřená na široké spektrum čtenářů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 528
ISBN: 978-80-247-4546-6