Výbor

O nás

Organizace

Výbor sekce
Adresář sekce

Jednání

Odborné akce

Zdroje informací

Klinické studie

 Výbor Sekce onkologické imunologie 

Předseda

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

(Onkologická klinika 1. LF UK a TN)

tomas.buchler@ftn.cz

 

 

 

Členové výboru sekce

  • Prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD. (Ústav patologie 1. LF UK a VFN)
  • prim. MUDr. Ivana Krajsová, PhD. (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN)
  • MUDr. Eugen Kubala (Klinika onkologie a radioterapie, FNHK)
  • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika LF UP a FNOL)
  • PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. (Oddělení klinické farmakologie a farmacie 1. LF UK a VFN)
  • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN)
  • MUDr. Alexandr Poprach, PhD. (Klinika komplexní onkologické péče, MOU)
  • Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD. (Fingerlandův ústav patologie, FNHK)