Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 283 zrušit všechny filtry
Touha odejít? Nová kniha věnována nevyléčitelně nemocným, která není jen o konci života a odcházení, ale o...
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Říká se, že o tíživých tématech lidského života není možné příliš otevřeně mluvit. Tato kniha se snaží ukázat opak. Tedy, že nevyléčitelně nemocní lidé, jejich blízcí, psycholog i lékař spolu mohou mluvit o důležitých otázkách konce života a bavit se o nich naopak otevřeně. Autory jsou psycholog PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., onkologičtí pacienti Ivana Macková, Stanislav Václavík se svou ženou a lékař MUDr. Michal Kouba.

Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022

Podívejte se na záznamy přednášek, které byly natočeny na Semináři k zavedení časného záchytu karcinomu plic na letošní konferenci PREVON dne 22. 9. 2021. Konferenci PREVON každoročně pořádá Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kterému patří poděkování za pořízení záznamu konference! 

Program "Kondicí proti rakovině" v rámci Projektu 35
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pozvánka do programu pro 30 pacientek s metastatickým karcinomem prsu v dobrém celkovém stavu. Od 1.1.2022 zahajujeme v rámci aktivit Projektu 35 nový program pro tyto pacientky s názvem “Kondicí proti rakovině“. Pacientku do programu mohou doporučit lékaři, popř. se pacientka může přihlásit i sama s doporučením ošetřujícího lékaře.

První pomoc pro onkologicky nemocné i jejich blízké - 4. vydání Psychosociálního minima pro onkologicky nemocné a jejich blízké
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva, Praha 17.12.2021 Amelie, z.s. Co potřebují lidé, když se dozví, že mají oni sami nebo jejich blízký rakovinu? Kromě léčby jsou to především informace. O léčebnou část se ve velmi dobré kvalitě starají lékaři a zdravotníci, ale co další oblasti? Zde nabízí pomocnou ruku brožura Amelie, z.s. Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Brožura je zdarma ke stažení a vychází i tiskem.  

Perkutánní drény a péče o ně - video
MUDr. Milan Prášek

MUDr. Milan Prášek zve (nejen) praktické lékaře k poslechu záznamu své přednášky, která byla natočena v říjnu 2021 v rámci 8. ročníku vzdělávací akce: Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře během Brněnských onkologických dnů. Přednáška je určena jak pro praktické lékaře a onkology, tak pro sestry, domácí péče a samozřejmě i pro rodinné příslušníky. Přednáška se zaměřuje na tři nejčastější drenáže: nefrostomii, hrudní a břišní drény a drény do žlučových cest. 

O nádorové bolesti
MUDr. Lukáš Pochop

MUDr. Lukáš Pochop o bolesti během onkologického onemocnění a o důležitosti rodiny a blízkých ve zvládání bolesti. Natočeno na Brněnských onkologických dnech 2021.

Komplikace v dutině ústní
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Chemoterapie, radioterapie, ale i biologická léčba může způsobit specifické komplikace v dutině ústní jako je mukozitida, aftózní stomatitida, mykotické postižení a další. Pokud máte bolesti, afty nebo se Vám špatně polyká, upozorněte na to svého lékaře nebo sestru. Mohou Vám pomoci!   

Záznam a sborník příspěvků z konference Amelie, z.s. "I slova léčí V"

Tak jako každé dva roky, i v roce 2021 se uskutečnila konference I slova léčí. Jednalo se o 5. ročník. Tématem celé konference byly Psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického onemocnění. Konference se vysílala živě online z Prahy a odborníci i laici nyní mají možnost zhlédnout záznamy všech přednášek a prolistovat (mini)sborník konference.   

Zvládání psychické zátěže a stresu pro pacienty po onkologickém onemocnění - jednodenní online seminář - přidán nový termín!
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Cílem jednodenního online semináře pro pacienty je vybavit účastníky praktickými znalostmi a dovednostmi pro lepší zvládání psychické zátěže a stresu, jak v běžném životě, tak ale i při zvládání situací souvisejících s nemocí. V únoru a v květnu semináře proběhly s velkým ohlasem. Proto nabízíme další termín a to 31. ledna 2022 od 10 do 15 hodin. S pauzou na oběd od 12 do 13 hodin. Součástí budou i kratší pauzy v dopolední i odpolední části. Seminář je pro pacienty po onkologickém onemocnění zdarma.

Změňme pohled na onkologickou nemoc
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva, Praha 1.12.2021 Amelie, z.s. Amelie startuje kampaň, která má za cíl otevírat prostor pro to, aby rakovina byla vnímána "jen" jako součást života. Rakovina není výjimečná, dotýká se každé rodiny a každého z nás. Změna pohledu na ni pomůže statisícům Čechů. Zapojit do změny se můžete i vy!

Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
Mgr. Petra Adámková
Praha, 8. prosince 2021. Tisková zpráva HOP. Hlas onkologických pacientů, z.s., uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci vedoucí k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v listopadu 2021. 
Dne 4. ledna 2022 od 18 hodin přednáška z cyklu #MysliProtiRakovine, online

Pro všechny, kdo se nemohli zúčastnit 10. nebo 15. 11. a nebo se jich dotklo zrušení termínu 23.11., jsme připravili náhradní termín přednášky "Jak předcházet rakovině pohledem psychologie". Přednáška proběhne online přes konferenční software Zoom, v rámci přednášky bude možné vznášet dotazy. Registrujte se, prosím, co nejdříve. Přednáška je společná pro pacienty, odborníky a všechny se zájmem o problematiku. 

Pozdrav předsedkyně ČOS z Brněnských onkologických dnů

Jak bude dál v oblasti klinické onkologie v České republice? Na BOD 2021 nám doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA poskytla rozhovor o výhledu a výsledcích české onkologie. Rozhovor se uskutečnil 13. října 2021. 

Přednáška z cyklu #MysliProtiRakovině 23. 11. 2021  v ÚHKT je ZRUŠENA

Přednáška "Jak předcházet rakovině pohledem psychologie" z cyklu #MysliProtiRakovine, která se měla uskutečnit osobně dne 23. listopadu 2021 od 17 hodin v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, byla v důsledku zhoršující se epidemiologické situace zrušena. Všichni zaregistrovaní dostanou oznámení. 

Neutralizační protilátky - Informace pro pacienty v riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19

Onemocnění COVID-19 neprobíhá u všech pacientů stejně. U někoho proběhne onemocnění s lehkými příznaky či dokonce bez příznaků, některé pacienty onemocnění COVID-19 závažně ohrožuje na životě, někteří onemocnění nepřežijí. Průběh onemocnění COVID-19 je obtížně předvídatelný. Na základě zkušeností však lze u pacientů s některými typy chronických onemocnění závažnější průběh onemocnění COVID-19 očekávat.