Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 258 zrušit všechny filtry
Aliance žen s rakovinou prsu vás zve na webináře!

Příští týden od 10. do 12. května, vždy od 18:00 hodin, připravila Aliance žen s rakovinou prsu pro metastatické pacientky a pacienty, jejich rodiny a blízké, tři webináře se zajímavými hosty.  Webináře bude možné sledovat na Youtube kanále a Facebooku Aliance.

Touha žít - nová kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem psychologa a pacientů.
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Kniha je určena jak samotným, nevyléčitelně onkologicky nemocným lidem, tak i jejich blízkým nebo širší zdravotnické veřejnosti. O tom jak lépe porozumět tomu, co je tíží a jak jim být oporou. Autory jsou PhDr. Martin Pospíchal, Ph.D. a onkologičtí pacienti Stanislav Václavík a Ivana Macková.   

Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob online komunikace s pacienty
Mgr. Pavel Kachlík
Tisková zpráva, Brno, 28. dubna 2021: Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stává prvním nemocničním zařízením v České republice, které představuje vlastní unikátní mobilní aplikaci MOU MEDDI. Významně tak rozšiřuje možnosti zabezpečené elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem s pomocí videohovoru, chatu nebo klasického telefonického hovoru. 
Onkologicky nemocní v době pandemie

Tisková zpráva Amelie, z.s.: Asi všichni se shodneme na tom, že ačkoli se očkuje a rozvolňuje, současná situace je pro všechny složitá. I tak se ale mohou přidávat životní situace, které by samy o sobě byly hodnoceny jako velmi těžké – třeba onkologické onemocnění. Otázkou je, zda se tyto dvě situace a jejich dopady do života lidí sčítají, anebo jsou i oblasti, kde se jejich součet vyruší. Jak jsou na tom onkologicky nemocní v covidové době? Co se změnilo? Na to jsme se zeptali tří odborníků – sociálních pracovnic a psycholožky.

Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké.

Aktualizace informace z 30.3. 2021. Pacienti s aktuálně probíhající onkologickou léčbou patří mezi pacienty, kteří v případě SARS-COV-2 pozitivity a lehkého průběhu onemocnění COVID-19 mohou dostat léčbu neutralizačními protilátkami. Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19.

Prodloužena doba od příznaků onemocnění, kdy je možné REGN-COV2 podávat. Nově je to až 10 dní.

Onkologičtí pacienti a COVID-19. Dotazníkové šetření Hlasu onkologických pacientů

Praha, 19. 4. 2021. Tisková zpráva Hlasu onkologických pacientů – Rok poté. Tímto podtitulem by se dalo stručně charakterizovat dotazníkové šetření, se kterým právě dnes začal pacienty oslovovat Hlas onkologických pacientů (HOP). Cílem dotazníku je zjistit dostupnost onkologické léčby pro pacienty v České republice během podzimní a zimní vlny pandemie COVID-19 a zároveň výsledky porovnat s obdobným šetřením v loňském roce.

Jít na onkologii dobrovolně
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva Amelie, z.s., Praha 30.3.2021: Také se vám to zdá divné, že by šel někdo do nemocnice, na onkologii dobrovolně? A že tam dokonce dobrovolně a opakovaně tráví svůj volný čas? A ještě ke všemu, že mu to dává smysl a dobrý pocit? Ale je to tak. Do nemocnic na onkologie či k onkologickým lůžkům míří ročně více než stovka dobrovolníků. A většina z nich je zapojená přes Amelii, z.s. Proč to dělají?

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně ČOS ČLS JEP reaguje na dopis PhDr. Ivany Plechaté, koordinátorky platformy Hlas onkologických pacientů. 

Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) - 2021

Zveřejňujeme aktuální znění Národního onkologického programu České republiky (NOP ČR). NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6. 4. 2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví. Případné připomínky, podněty a návrhy členů výborů odborných společností, které spolupracují s ČOS ČLS JEP v rámci multidisciplinárních odborných týmů, zasílejte předsedkyni společnosti ČOS a dále budou projednány výborem ČOS. Reakce výboru bude sdělena příslušnému předsedovi odborné společnosti, která připomínky zašle.

Dopis Hlasu onkologických pacientů k tématu očkování onkologicky nemocných
PhDr. Ivana Plechatá

Vážená paní docentko,
dovolte, abychom se s Vámi podělili o zpětné vazby od pacientů, kteří se obracejí na jednotlivé pacientské organizace sdružené v platformě Hlas onkologických pacientů k tématu očkování chronicky nemocných (vč. onkologických pacientů). Musíme konstatovat, že situace je pro mnohé pacienty nelehká, nepřehledná a mnozí z nich pociťují frustraci a mnozí také nespravedlnost, a to zejména z následujících důvodů:

Nové možnosti léčby covid-19 - informace pro onkologické pacienty

Vážení pacienti,

rádi bychom Vás vzhledem k přetrvávající pandemii covid-19 upozornili na nové možnosti léčby COVID-19. Pro pacienty, u nichž hrozí vyšší riziko vážného průběhu covid-19, a tedy i pacienty s onkologickým, resp. hematoonkologickým onemocněním s aktivní léčbou, jsou nyní v ČR na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dostupné tzv. protilátkové léky.

Paměť v pohodě za 8 lekcí, začátek 11. března od 17 hodin

Mnoho onkologicky nemocných po léčbě zjišťuje, že má problém s pamětí a to bez ohledu na věk. Vlastně to není nic zvláštního, je to velmi časté, jen se o tom moc nemluví. Amelie, z.s. nabízí kurz šitý na míru lidem po léčbě. Hezky online z domova a klidu. 

Venku přituhuje, ale tulipány už vyrážejí
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

 Praha 26.2.2020. Tisková zpráva Amelie, z.s.: Přesně v duchu Tulipánového měsíce a tak, jak tulipány fungují. Prvního března začne měsíční maraton aktivit pro onkologicky nemocné a jejich blízké a na jejich podporu. Zapojit se může kdokoli a to fyzicky, online a nebo zprostředkovaně. 1. března začínáme – připojte se!

Léčba karcinomu vaječníků: Šance na delší život pro více žen

Praha, 4. února 2021, Tisková zpráva OnkoUnie, Veronica a Hippokrates: U příležitosti Světového dne boje proti rakovině startuje již druhý ročník osvětové kampaně BRCA nejsou jen PRSA. Společný projekt Nadačního fondu Hippokrates, ONKO Unie a Pacientské organizace VERONICA vyvrcholí 8. května v den Světového boje s rakovinou vaječníků. Karcinom vaječníku je v ČR ročně diagnostikován u více než 900 žen, kterým se díky moderní cílené léčbě zvyšuje šance na delší, a přitom kvalitní život.

Boj proti rakovině nebo s ní?
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Praha 2.2.2021, Tisková zpráva Amelie, z.s.:  4. února je již tradičně připsán světovému dni boje proti rakovině. Rakovina je velkou zátěží nejen pro nemocného, kterého ohrožuje na životě a omezuje v běžném životě, ale také pro rodiny a celkově i společnost. Světově se tomuto tématu věnují odborníci a i politici, pracuje se na strategiích boje s rakovinou. V tuto chvíli se připravuje revize Národního onkologického programu ČR a provázání se strategií Zdraví 2030, pak přijde na řadu akční plán. Rakovina se počítá na čas, lidské životy, kapacity, peníze, ale i poznání.