"Zvládání bolesti a paliativní léčba" webinář z Cyklu #MysliProtiRakovine 4. listopadu 2019

"Zvládání bolesti a paliativní léčba" webinář z Cyklu #MysliProtiRakovine 4. listopadu 2019

Zveme Vás na již šestý díl živého vysílání z cyklu #MysliProtiRakovine, který se uskuteční dne 4. listopadu 2019 od 17:30 hodin na webu Linkos. Hostem psychologa Martina Pospíchala bude MUDr. Michal Kouba z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Možnost pokládání dotazů je již otevřena. 

Společně s panem MUDr. Michalem Koubou z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze budeme mluvit o bolesti jako prožitku z pohledu psychologie a také o možnost jejího ovlivnění z pohledu medicíny. Bolest je bohužel součástí mnoha onemocnění včetně těch onkologických, nicméně existují cesty jak její působení zmírnit. Řekneme si také o tom, co můžeme pacientům nabídnout, když už život samotný zachránit nelze. A zkusíme také vyvrátit některé mýty v této oblasti. Právě tato témata a jejich představení budou předmětem webináře.

Své otázky můžete vkládat již nyní na stránce přenosu

PhDr., Ing. Martin Pospíchal je členem výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti. Jeho činnost se soustřeďuje na pomoc klientů po prodělaném onkologickém onemocnění, a to se zvládáním prožívaných životních těžkostí, s cílem zlepšit způsoby, jak těmto situacím přistupují. Je aktivním členem mezinárodní psychoneuroimunologické společnosti. Věnuje se výzkumu vztahu mezi stresem, strategiemi jeho zvládání a vlivem na zdraví člověka, resp. na fungování jeho imunitního systému. V rámci mezinárodní psychoonkologické společnosti IPOS se jeho výzkumná činnost zaměřuje na vazbu mezi přístupem k životním těžkostem, stresům a možné progresi (či utlumení) onkologického onemocnění. Dále je také lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově, katedře psychologie.

MUDr. Michal Kouba pracoval po ukončení studia v organizaci Člověk v tísni, na interním oddělení nemocnice v Kolíně a v pražském IKEM. Od roku 2002 dosud pracuje v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze jako lékař lůžkového oddělení, věnuje se zde také studentům. V roce 2003 složil atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2006 z hematologie a transfúzního lékařství a v roce 2017 z paliativní medicíny. Od roku 2015 pracuje také jako pohotovostní lékař v organizace Cesta domů, kde zajišťuje plynulost péče během nocí, víkendů a svátků.