Kouření a rakovina

Kouření a rakovina Stáhnout v digitální podobě

Doklady o kancerogenních účincích látek obsažených v tabákovém kouři jsou experimentálně jasné a reprodukovatelné. Důkazy pro vliv kouření na vznik rakoviny existují však také ve značném množství epidemiologických studií a ty jsou v poslední době potvrzovány i meta-analýzami velkých kumulovaných souborů. Riziko vzniku rakoviny významně zvyšované kouřením se týká především dýchacích cest, trávícího a močového traktu, ovšem i rakoviny hrdla děložního a myeloické leukemie. Celkově se odhaduje, že až třetina zhoubných nádorů uvedených lokalizací je spojena s kouřením.