Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění

Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění Stáhnout v digitální podobě

Pojem preventivní onkologie se objevuje čím dál tím více na stránkách odborných časopisů, nikdo však dosud neobjasnil, co by vše měla obsahovat a jak hodnotit její účinnost v praxi. V puiblikaci jsou řešena témata Prevence zhoubných nádorů s ohledem na populkační rizika, Screeningové programy, Prevence a časné detekce gynekologických malignit, Primární prevence ve vztahu k výživě nebo ke kouření, Využití genetiky pro prevenci a časnou detekci nádorů.
Klíčová slova
Prevence a rizika