Onkologická rizika

Onkologická rizika Stáhnout v digitální podobě

Kouření a zhoubné bujení, Závislost na tabáku; důsledky a léčba, Výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění, Dědičnost jako rizikový faktor pro vznik nádorových onemocnění, Kauzální asociace infekcí a nádorů; primární prevence, Životní prostředí a zhoubné bujení, Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky v prostředí, Estrogeny v životním prostředí, Sledování profesionální zátěže genotoxickými látkami u zdravotnických pracovníků pracujících s cytostatiky.