Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění

Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění Stáhnout v digitální podobě

„V současnosti žije na celém světě přibližně 18 milionů lidí s nádorovým onemocněním, v roce 2015 jich bude pravděpodobně více než 30 milionů. Lze tedy předpokládat přírůstek okolo 9 milionů nových onemocnění ročně. V České republice byl v posledním desetiletí zaznamenán velmi rychlý vzestup počtu nádorů plic (zejména u žen), tlustého střeva a konečníku. Statistické údaje Světové zdravotnické organizace, ale také data získaná v České republice, nás usvědčují z lhostejnosti k vlastnímu zdraví. Podle statistických údajů je v ČR u každého čtvrtého občana příčinou úmrtí nádorové onemocnění. Incidence maligních onemocnění každoročně narůstá a narůstá i mortalita, byť méně výrazně. Terapeutické možnosti onkologie zůstávají ve srovnání s některými jinými oblastmi medicíny omezené. Proto je nutno věnovat pozornost předcházení a včasnému odhalení nádorového onemocnění.

Tuto publikaci píšeme jako první pokus o zaměření a využití ošetřovatelského procesu v primární a sekundární prevenci. Významnou úlohu v oblasti prevence hraje sestra, která si může povšimnout příznaků, jež jsou prvním projevem vzniku nádorového onemocnění. Sestra je také schopná vhodně a přístupnou formou poskytnout potřebné informace o rizikových faktorech vzniku nádorů.”

Klíčová slova
Prevence a rizika