Paliativní a terminální péče na internetu

Česká onkologická společnost úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny a dalšími odbornými aktivitami, které mají za cíl zlepšit kvalitu života terminálně nemocných.

Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP byla schválena v říjnu 2008 Vědeckou radou ČLS JEP. Nová společnost je otevřena všem, kteří se problematikou paliativní medicíny zabývají v rovině klinické, ale také např. etické a organizační.  Na podzim 2011 tato společnost rozšířila své internetové stránky a nabízí informace nejen pro odborníky, ale také pro novináře a laiky.

Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP

Přáním společnosti, která vzniká v únoru 2009 je na základě navazování a rozvíjení mezioborového dialogu vytvořit či zlepšit spolupráci lékařů/dalších zdravotnických pracovníků a nemocničních kaplanů v rámci multidisciplinárních týmů, a tak dosáhnout zkvalitnění celkové péče o pacienty i jejich blízké.

Léčba bolesti
Internetový portál www.pain.cz je určen pro širokou lékařskou veřejnost zajímající se o léčbu bolesti. Cílem portálu je přinášet nové informace o odborných, vzdělávacích a společenských akcích, o nových léčebných postupech, o aktivitách Společnosti pro studium a léčbu bolesti a vůbec o veškerém dění v oblasti léčby bolesti. Součástí portálu je řada praktických odkazů, medicínských vyhledávačů a propojení na příbuzné internetové stránky. Portál je určen pro odborníky, odkazuje však také na Poradnu bolesti pro lékaře a laickou veřejnost.

Projekt PARMA (PAin Relief MAnagement) je zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů.

Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP společně připravily projekt PARMA (PAin Relief MAnagement) zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Pokud se podaří naplnit všechny cíle projektu, očekáváme, že dojde ke zlepšení kvality a dostupnosti léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů a tím ke zlepšení jejich kvality života.

Podrobný popis projektu
Prezentace projektu představená na Brněnských onkologických dnech 2010

.