Paliativní péče na internetu

Cesta domů

Cesta domů provozuje v Praze Domácí hospic; poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu; poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů; půjčuje pomůcky; nabízí služby veřejné paliativní knihovny; věnuje se ediční a edukační činnosti; pro pozůstalé má klub Podvečer a web Vzpomínky.

Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP byla schválena v říjnu 2008 Vědeckou radou ČLS JEP. Nová společnost je otevřena všem, kteří se problematikou paliativní medicíny zabývají v rovině klinické, ale také např. etické a organizační.  Na podzim 2011 tato společnost rozšířila své internetové stránky a nabízí informace nejen pro odborníky, ale také pro novináře a laiky.

Hospice.cz
O důstojném životě terminálně nemocných. Paliativní péče, léčba a medicína; adresář hospiců, slovník pojmů; literatura; legislativa aj.
Péče o umírajícího pacienta

Každých pět minut zemře v České republice jeden člověk, často předtím vážně stoná a jeho nemoc a umírání s ním prožívá jeho rodina a přátelé. Možná právě teď potřebujete slyšet, jak pečovat o umírajícího, že umírající má právo na důstojné zacházení, řádnou péči, respekt ke své osobnosti, citlivý přístup a férovou, empatickou a zároveň pravdivou a otevřenou komunikaci.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Pečuj doma

Diakonie ČCE vytvořila webový portál, kde naleznete užitečné informace z oblasti ošetřovatelské, sociálně-právní, psychologické i duchovní. Vybírejte z velkého množství aktuálních článků, které Vás uvedou do problematiky domácí péče o nemocné, raněné i umírající. Ve Škole pečování si můžete zdarma stáhnout instruktážní videa o ošetřování ran, první pomoci, rehabilitaci a jiných oblastech ošetřovatelství. K dispozici je rovněž internetová poradna. Na stránkách najdete také nabídky na vzdělávací kurzy pro laické pečující, které se konají po celé republice. Navštivte www.pecujdoma.cz

Základní principy paliativní medicíny a péče

První díl rozhlasového pořadu z oblasti paliativní péče vysílaný na Rádiu Classic FM.

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.