Ze zahraničních kongresů

Postkongresové informace, audiovizuální prezentace, konferenční abstrakta, zprávy a postery z uskutečněných klíčových zahraničních kongresů a konferencí.