Podmínky uveřejňování informací

Podmínky uveřejňování a šíření informací o aktivitách jiných subjektů na stránkách ČOS ČLS JEP

Vzhledem k dlouhodobě a výrazně rostoucí návštěvnosti stránek www.linkos.cz jsou stále častější žádosti o zveřejňování informací o projektech a aktivitách komerčních subjektů. Objem těchto žádostí narostl natolik, že se výbor ČOS rozhodl přistoupit k jejich regulaci zavedením jasných pravidel a také částečným zpoplatnění těchto služeb, tak jak je to běžné i u ostatních webových portálů. Finanční prostředky získané tímto opatřením slouží k dalšímu rozvoji portálu Linkos v oblastech, které jsou vyjmenovány ve Výzvě sponzorům a partnerům, především pak na autorské honoráře autorům článků pro pacienty a jejich blízké.

Postup a základní sazby za uveřejnění a šíření informace o komerčním projektu nebo subjektu:

 • Uveřejnění informací je i nadále předmětem schválení výboru nebo předsedkyně ČOS
 • Informace nekomerčních subjektů a spolupracujících odborných společností, institucí a spolků jsou po schválení zveřejňovány zdarma
 • Inzerce zohledňuje dva typy subjektů: 
  • Sponzoři Linkos – subjekt sponzoruje Linkos v daném roce formou daru nebo grantu
  • Ostatní subjekty – komerční subjekt, který není sponzorem Linkos
 • Má-li žadatel zájem o uveřejnění informace za uvedených podmínek, je třeba zaslat žádost s objednávkou na předsedkyni ČOS, v kopii na webmastera. Žádost obsahuje tyto náležitosti:
  • Popis informace nebo projektu, jeho určení, důvod pro umístění na Linkos
  • Umístění a rozsah informace na Linkos, popř. rozsah použití kontaktů nebo sběru dat 
  • Fakturační údaje (adresa subjektu, název, IČO, DIČ)
  • Kontakt
  • Objednávku v příloze
 • V případě schválení výborem, vystaví a zašle Ekonomické oddělení ČLS fakturu na domluvené služby, po jejím zaplacení bude informace publikována, popř. rozšířena.
 • ČLS je plátcem DPH, k cenám je připočítáno DPH
 • Inzerent ručí za správnost šířené informace a za její soulad s českou a evropskou legislativou

Druh informace

Umístění a rozsah informace

Sponzoři Linkos

Ostatní subjekty

Banner na úvodní stránce

Banner na úvodní straně po dobu jednoho týdne - pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS

0,- za první v daném roce, 5 000,- za každý další 10 000,-
Logo a odkaz na stránce sponzorů (uvedení mezi sponzory je doprovázeno slevou na další služby - viz. sloupec Sponzoři Linkos)

Odkaz na stránce sponzorů. Logo a odkaz ponecháno daný kalendářní rok.  

70 000,- Kč 70 000,- 
Informace pro odborníky o registracích nových léčiv nebo rozšíření indikací.   Informace v části Aktuálně odborníkům a na úvodní straně pro odborníky + rozeslání odborným odběratelům novinek. Zveřejnění Podléhá schválení výboru ČOS nebo předsedkyně ČOS 0,- za první ve sponzorovaném roce (10 000,- za každou další) 20 000,-
Informace o odborné akci, která nezískala garanci ČOS (informace o akci s garancí zdarma) Umístění v kalendáři akcí, zpráva na úvodní stránce, rozeslání odběratelům novinek 0,- 5 000,-
Umístění odkazu na webové stránky instituce nebo projektu

Odkaz a informace v databázi Onkologie na internetu s upoutávkou na úvodní straně. Pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS

0,- 10 000,-
Jiný druh informací komerčního subjektu Umístění ve struktuře stráne s upoutávkou na úvodní stránce. pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS. 5 000,-  5 000,- 
Sběr dat na Linkos

Pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS 

100 000,- 100 000,-

Oslovení členů ČOS e-mailem z Linkos

Pouze po schválení výborem nebo předsedekyní ČOS - oslovení je jednorázové (jeden definovaný e-mail rozeslaný z Linkos). 

200 000,- 200 000,-

Logo s odkazem v patičce úvodní stránky (uvedení mezi sponzory je doprovázeno slevou na další služby - viz. sloupec Sponzoři Linkos)

Odkaz v patičce úvodní stránky. Logo a odkaz ponecháno daný kalendářní rok.

100 000,-  100 000,- 

Informační dopisy zdravotnickým pracovníkům, tzv. Dear Doctor Letters  - bezpečnostní informace

Informace v části Aktuálně odborníkům a na úvodní straně pro odborníky + rozeslání členům ČOS. Podléhá schválení výboru ČOS nebo předsedkyně ČOS

 10 000,-  10 000,-