Psychologická péče v hospicích

V posledních letech se i v České Republice dostává do popředí zájmu odborníků oblast paliativní péče. Jednou z forem jejího poskytování jsou hospice. Pacientům, pro které kurativní postupy léčby už ztrácejí význam, je hospic odbornou a důstojnou alternativou klasických zdravotnických zařízení. Prostřednictvím multidisciplinárního hospicového týmu je pacientovi poskytována péče, která si klade za cíl být velmi individuálně a celostně pojatá. Důležitou součástí hospicového týmu je i odborný psycholog (klinický psycholog, psychoonkolog). Svou prací se snaží pomoci pacientovi prožít poslední období jeho života kvalitně, ať už ve smyslu vnitřního procesu vyrovnávání se či interpersonálních vztahů. Psycholog usiluje o to být podporou pacientovi, jeho blízkým i hospicovému týmu. Následující příspěvky jsou různými pohledy na tuto práci očima těch, kteří ji vykonávají.

Přečtěte si i další články o hospicové péči v České republice:

 • Hospice a psycholog

  Datum: 30. 4. 2009

  Vzpomínám si, když jsem poprvé vstoupil do hospice. Prostředí podobné nemocničnímu, pacienti, sestry, ošetřovatelé(ky) a lékaři. Ale pořád ve vzduchu visel ten zvláštní předsudek, který přiznává většina lidí ve společnosti, že je to místo, kam „se chodí umírat“, kde asi příliš mnoho smíchu člověk neuslyší. Pamatuji si jistou úzkost, když jsem si toto uvědomil - jsem na místě, kde všichni jen umírají, tady věru mnoho práce pro psychologa asi nebude. Až postupně jsem zjišťoval, jak mnoho práce a jak široké pole působnosti tu psycholog má.

  čtěte dál about Hospice a psycholog

 • Psychologická péče

  Datum: 30. 4. 2009

  Součástí hospicového multidisciplinárního týmu je i psycholog. Období progrese závažného onemocnění a čas umírání je životní etapou nesmírně náročnou, jak pro pacienta samého, tak pro jeho rodinu a blízké. Psycholog je jedním z těch, kteří jim v tuto chvíli stojí na blízku a nabízí své provázení a podporu.

  čtěte dál about Psychologická péče

 • Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

  Datum: 29. 4. 2009

  Hospic sv. Štěpána je neziskové zdravotnické zařízení, které poskytuje paliativní péči osobám v terminálním stádiu somatického onemocnění. Ze somatických onemocnění se jedná především o nemoci onkologické, degenerativní, metabolické a kardiovaskulární. (Mgr. Klára Váňová)

  čtěte dál about Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích