Informační zdroje

Níže najdete přehled časopisů, knih a internetových odkazů, které se týkají tématu výživy pacienta při nádorovém onemocnění, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na nutriční péči

Nutrition and Cancer
online archiv vol.1, Iss 1 1978-
Vydavatel: Taylor & Francis
Periodicita: 8x za rok
ISSN: 0163-5581
ISSN (el.): 1532-7914

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Knihy

Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Autoři: Elena Gurková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2011
Stránky: 224
ISBN: 978-80-247-3625-9
Průvodce pacienta onkologickou léčbou
Místo: Praha
Nakladatelství: Forsapi s.r.o.
Rok: 2010
Nutriční podpora
Autoři: Zuzana Grofová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2007
Stránky: 248
ISBN: 978-80-247-1868
Výživa při onkologickém onemocnění
Autoři: Rostislav Vyzula
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2001
Stránky: 122
ISBN: 8072621203

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky

Lab Tests Online CZ

Lab Tests Online – webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro. Je směřovaný zejména na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech. Pro zdravotnické pracovníky může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních. Nyní je zpracováno 240 laboratorních testů, což pokrývá 90% laboratorních vyšetření.
Projekt byl vytvořen v roce 2001 Americkou asociací klinické chemie a postupně vznikají národní verze v dalších zemích. Českou verzi od roku 2008 provozuje a odborně zašťiťuje Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostiky in vitro.

Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Společné stránky Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK, Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši a Fakultní Thomayerovy nemocnice obsahují sekci pro veřejnost, lékaře a pacienty. Sekce pro lékaře byla vytvořena s cílem poskytovat aktuální informace o nejnovějších trendech v onkologii. Přehledně shrnuje řadu důležitých, avšak literárně obtížně dostupných farmakoterapeutických informací, definuje dávky a způsoby podání jednotlivých léčebných režimů. Po přidělení přístupového jména a hesla jsou k dispozici standardní léčebné postupy používané v KOC. V rubrice odkazy seznamuje s internetovými zdroji informací z oboru klinická onkologie a radioterapie.

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
Stránky Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Stránky obsahují také přehled nutričních ambulancí, na něž se mohou onkologové obracet a referovat jim některé pacienty.
Výživa v nemoci
Stránky jsou věnovány výživě během nemoci a jsou rozděleny do několika sekcí. Hlavní pozornost je soustředěna na oblast VÝŽIVA PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ. Další témata stránek jsou Výživa u seniorů, Hojení proleženin zevnitř, Výživa a operace, Výživa u diabetiků, Pacienti se sondou a Výživa obecně. Pacienti zde najdou užitečné informace ohledně výživy během nemoci, informace o přípravcích enterální klinické výživy a jejich použití. Také si zdarma mohou objednat letáky a brožurky.

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Tuzemská konferenční abstrakta

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy