Složení pracovní skupiny

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

 • Bc.Věra Andrášková, nutriční terapeutka, Masarykův onkologický ústav Brno
 • MUDr. Petr Beneš, interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
 • MUDr.Věra Benešová, KOC nemocnice Jihlava
 • MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha
 • MUDr. Viktor Maňásek, KOC nemocnice Nový Jičín, a.s.
 • MUDr. Gabriela Pazdrová, Onkologická klinika VFN, Praha
 • MUDr.Denisa Šmejkalová Musilová, Onkologie, Masarykova nemocnice o.z., Ústí n.L., Krajská zdravotní a.s.
 • MUDr. Hana Švébišová, Onkologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Martina Tauerová, Klinika dětské onkologie FN Brno, Pracoviště dětské medicíny
 • Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno
 • MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče,Masarykův onkologický ústav Brno
Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS hledá další aktivní členy z řad onkologů se zkušeností v ambulantní praxi s cílem rozšířit aktivity na více KOC. Zájemci mohou kontaktovat MUDr. Viktora Maňáska.

 

 

 

 

Adresář členů ČOS působících v Pracovní skupině nutriční péče v onkologii při ČOS

Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek léčebné výživy
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Nemocnice Na Homolce, Interní klinika
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
FNB Praha, Ústav Radiační Onkologie
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín; předseda PSNPO ČOS
Sekce ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
VFN Onkologická klinika
Sekce ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Onkologie, Masarykova nemocnice o.z., Ústí n.L.
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Klinika dětské onkologie FN Brno, Pracoviště dětské medicíny
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
FNB Interní hematoonkologická klinika
Sekce ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS